Pandemie a vzdělávání v EU

Vydáno:

„Na vrcholu pandemie covid-19 zavřely školy své dveře v 192 zemích, a poslaly tak domů 1,6 miliard dětí,“ říká šéfka UNICEF Henrietta Fore. Jak na nemoc reagovalo školství Slovenska, Německa, Dánska a Izraele?

Pandemie a vzdělávání v EU
Dominik
Lipovský
vedoucí olomoucké pobočky spolku Otevřeno, redaktor e-magazínu Perpetuum
Koronavirus mění způsob, jakým nakupujeme, žijeme a vzděláváme se. Právě poslední aspekt trápí rodiče, děti i učitele nejen v republice, ale po celém světě. Organizace Spojených národů situaci nazvala „největším narušením školských systémů v historii“, a ačkoliv se krize dotýká školství ve všech zemích, politika

Související dokumenty

Pracovní situace

Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Lyžařský výcvik
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Kurz horské turistiky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Zmocnění zdravotníka