Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření

Vydáno:

Při znovuotevření školy lze nařídit pedagogům, že nastoupí do práce = že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Individuální konzultace na půdě školy
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)

Poradna

Zmocnění zdravotníka
Koordinátor ŠVP
Granty
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Přespočetné hodiny na VOŠ
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Úvazek
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Pracovní náplň

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

262/2005 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity