Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření

Vydáno:

Při znovuotevření školy lze nařídit pedagogům, že nastoupí do práce = že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Poradna

Zmocnění zdravotníka
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Home office
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek