Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?

Vydáno:

Odborná poradna

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Krajské hygienické stanice
Hygiena potravin a legislativa
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu

Poradna

Škola v přírodě na 5 a méně dní
Zmocnění zdravotníka
Online výuka
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Počet dětí ve třídě MŠ II
Vracení úplaty
Školení hygienického minima
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny