Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?

Odborná poradna

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Krajské hygienické stanice
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Poradna

Škola v přírodě na 5 a méně dní
Zmocnění zdravotníka
Hygiena
Školení hygienického minima
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Počet dětí ve třídě MŠ II
Vracení úplaty
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka