Opravdu měříme všem stejně?

Vydáno: 4 minuty čtení

Za dveřmi ředitelny se odehrávají často nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.

Opravdu měříme všem stejně?
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumi

Související dokumenty

Pracovní situace

Vztah rodičů a školy pohledem práva
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Zákonný zástupce
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Kariérové poradenství
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Spolupráce rodiny a školy
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Prodloužení zkušební doby
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí