Badatelská učebnice dějepisu

Vydáno: 6 minut čtení

Dějepis vždy přitahoval pozornost. Ačkoli se nejedná o profilový předmět, je v médiích tematizován velice často: posledním takovým příkladem byl mediální spor o badatelskou učebnici soudobých dějin, který se rozhořel o prázdninách. Protože patřím do autorského týmu učebnice, aktivně jsem se v něm zapojoval a uvědomil jsem si přitom, že ačkoli jsem považoval principy konstruktivistické pedagogiky, které jsou přítomny v RVP už téměř dvě desetiletí, za samozřejmost, která je učiteli či širokou veřejností sdílena, není tomu tak. Využil jsem proto nabídky učebnici trochu přiblížit a vysvětlit její cíle.

Badatelská učebnice dějepisu
Mgr.
Jaroslav
Pinkas
Ph.D.
PedF UK, didaktik, učitel, historik, lektor; zabývá se především využitím audiovizuálních reprezentací při výuce dějepisu
Konstrukce učebnice je založená na zá