Používání učebnic v základní a střední škole

Vydáno:

V textu je vyjádřen právní názor autorky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Organizace odborné praxe - směrnice
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Individuální vzdělávání žáka
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Poradna

Pomůcky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)