Poradna: Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce?

Vydáno: 3 minuty čtení
Kariérový poradce v ZŠ
Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce?
ODPOVĚĎ:
Pozice kariérového poradce v zákla

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Školní psycholožka
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Kariérový poradce na ZŠ