Když si žáci ubližují online

Vydáno:
S přesunem výuky do online prostředí se na Lince pro rodinu a školu 116 000 opět zvyšuje počet hovorů, v nichž řešíme ubližování mezi žáky v online světě. Volající si často stěžují, že „škola to neřeší“, a dožadují se informací a postupů, jak školu „donutit, aby s tím konečně něco udělala“. V tomto článku nikoho k ničemu nutit nebudeme, ale nabídneme některé informace a postupy, které jsou podle našich zkušeností v těchto případech funkční a mohou Vaší škole pomoci.
Když si žáci ubližují online
Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú.
Nejprve pár dat:
Svět žáků
*
Celkem 60 % dětí mladších 13 let má svůj účet na Facebooku (fb) a 12 % dětí se přiznává k vlastnictví falešného fb účtu (2).
*
Více než 34 % dětí je vystaveno průnikům na účet (prolomení hesla do účtu), stejný počet též verbálním útokům (34 %) a další děti (12 %) např. zastrašování (1).
*

Související dokumenty

Pracovní situace

Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Komisionální zkouška žáka střední školy
Jak fungují sociální sítě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Získávání zaměstnanců pomocí internetu
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Poučení žáků o BOZ
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové

Poradna

Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Online výuka
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Výuka Aj