Inspirace pro práci se třídou

V současné době se chystá do tisku nová učebnice Osobnostní a etická výchova pro střední školy, která se může stát užitečnou pomůckou nejen pro učitele osobnostní nebo etické výchovy, ale i pro ty, kteří realizují třídnické hodiny, adaptační pobyty nebo se zamýšlejí nad tím, jak zlepšit klima třídy.

Na učebnici pracoval tým osmi autorů včele s Pavlem Motyčkou, učitelem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži,a tři oponenti. Vzniklo
50 lekcí a 2 výukové projekty
. Všichni autoři jsou lektoři Etické výchovy o.p.s. a