Škola jako místo setkávání - setkáme se na podzim?

Vydáno: 10 minut čtení

S nastupujícím jarem to může znít nepatřičně, ale v redakci Řízení školy jsou v plném proudu přípravy na podzimní konferenci „Škola jako místo setkávání“. Tohle velkolepé setkání se uskutečnění 4. října 2023 v konferenčních prostorách Novotného lávka s kouzelným výhledem na Karlův most. Hlavní organizátor, společnost Wolters Kluwer ČR, připravuje podobné akce už mnoho let. Tato konference se však bude od těch dosavadních lišit. Obsahem, konceptem i formátem. Na co se mohou účastníci těšit? Co možná překvapí a které konferenční stálice naopak nebudou chybět ani tentokrát? O tom jsme si povídali s šéfredaktorkou Řízení školy Naďou Eretovou.

Škola jako místo setkávání – setkáme se na podzim?
Michaela
Váchová
spolupracovnice redakce Řízení školy.
Koho byste na konferenci Škola jako místo setkávání pozvala?
Oslovujeme velmi širokou cílovou skupinu, což nebývá běžně zvykem. A jedná se, troufám si říci, o poměrně nevšední formát konference. Zveme vedení a širší vedení škol všech typů od mateřských po střední i vyšší odborné včetně základních uměleckých škol, pedagogy, školní poradenské pracovníky, členy koncepčních skupin. Na konferenci si na své přijdou také zřizovatelé, pracovníci odborů školství a všichni ti, kteří mají o vzdělávání zájem. Program je koncipován tak, aby si každý z této široké palety profesí našel to, co je
relevantní
právě pro něj.
Na začátku jsme nastínili nový koncept konference… V čem přesně bude spočívat?
Celé to bude o sdílení. Výzkumy ukazují, že sdílení zlepšuje vztahy a spolupráci (nejen) v učitelských sborech. Proto je pro každou školu, úřad či instituci přínosnější, účastní-li se vzdělávací akce větší počet lidí. Ti poté mohou získané zkušenosti sdílet a implementovat do praxe. To je také nosná myšlenka konference. A s ohledem na to je koncipováno i vstupné, které významně zvýhodňuje účast více osob ze stejné školy, instituce či organizace před účastí jednotlivců.
Program je koncipován do dvou hlavních částí. Zazní fanfáry, bude se křtít nová kniha, ale především to bude setkání mnoha inspirativních osobností, které otevřou nejedno zajímavé téma. A některá budou mít na konferenci dokonce svou premiéru. V první společné části nám zástupce MŠMT představí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a zástupce ČŠI nás seznámí s aktuálními výsledky šetření. S Ondřejem Neumajerem z NPI se podíváme na trendy digitálního vzdělávání, což bude tak trochu i lákání na odpolední sekci Digitální vzdělávání. A pak přijdou slibované fanfáry, které dokreslí slavnostní atmosféru vyhlašování 10. ročníku soutěže Zlatá karabina o nejlepší paní zástupkyni či pana zástupce ředitele či ředitelky školy. Mimochodem – už jste nominovali tu svou či toho svého?! Po chutném obědě, na který plánujeme dostatek času pro seznamování se, bude potřeba se rozhodnout. Program se totiž rozdělí do šesti paralelně probíhajících, tematicky zaměřených sekcí, z nichž si každý účastník sestaví program tak, jak bude nejlépe vyhovovat právě jemu. Teoreticky je možné zvládnout všech 6 sekcí, prakticky bych to ale nedoporučovala. Těch 6 sekcí je právě proto, abychom obsáhli co největší šíři témat s ohledem na účast týmů. Takže paní ředitelka, výchovná poradkyně, pan učitel a pan starosta se na odpolední část programu rozejdou každý do jiného sálu, aby se po jeho skončení šli společně projít po Karlově mostě, na který se celý den dívali z okna.
Chápu správně, že vaším cílem je podpořit síťování škol nejen uvnitř, ale také mezi sebou?
Přesně tak, chceme účastníky propojit. V programu kromě klasických příspěvků a workshopů nechybí panelové diskuse, které už samy o sobě většinou proces síťování startují. A co si budeme povídat, velká část networkingu se odehrává především o pauzách u kávy a dobrého jídla. Abychom tomu šli ještě více naproti, budou mít všichni zúčastnění visačky se jménem a údajem, z jaké jsou organizace. Takže věřím, že nejen program bude obohacující, ale že se odehraje nejedno milé setkání a třeba se zrodí i nějaká spolupráce, nebo dokonce i přátelství.
Mimo široké škály účastníků zmiňme i obsahovou pestrost. Konference totiž vznikla spojením čtyř doposud samostatných akcí. Kterých?
Název konference jsme převzali od tradiční akce, která má za sebou krásných 13 ročníků v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její cíl je zcela totožný s tím naším, společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměna zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu. Jak již bylo zmíněno, do loňského roku naše redakce organizovala dvě konference: o zástupcích pro zástupce, poslední loňský 9. ročník nesl příznačný název Zástupce v časech dobrých i zlých, a Jak se žijemalotřídkám – toto setkání jsme zorganizovali celkem 7x. A tou čtvrtou je Konference k digitálnímu vzdělávání, za níž stojí Národní pedagogický institut, který s námi spojil síly, je naším odborným partnerem a organizuje sekci Digitální vzdělávání.
Jaké bude tematické zaměření konference?
Zkusme si představit pestrou hodovní tabuli, která se prohýbá pod nabídkou jídel, od české klasiky přes osvědčené zahraniční speciality až po úplně nové kombinace chutí. Tak by se obrazně dala vyjádřit naše nabídka. A vy můžete ochutnávat dle svých preferencí, vyzkoušet něco úplně nového, objevit překvapivé možnosti a získat nové zkušenosti.
A na jaké sekce se mohou potenciální účastníci těšit?
Jak už jsem zmínila, celkem se jedná o šest sekcí. Představím je jen velmi stručně, podrobný popis naleznou čtenáři na www.skolajakomistosetkavani.cz, kde budeme také průběžně zveřejňovat program a další informace o konferenci.
Začneme sekcí
Pedagogický lídr
. V úvahách o roli ředitele školy je totiž otázka pedagogického leadershipu jednou z těch zásadních. Chybět nebude přehled legislativních změn v podání paní doktorky Puškinové, křest knihy věnované manažerským dovednostem a seznámíme vás s konceptem 7 inteligencí. Diskutovat budeme o systemickém přístupu lídra školy a neopomeneme ani téma pedagogického vedení. Garantem této sekce je Pavel Škramlík, ředitel školy, lektor, kouč a manažer týmu podpory škol Akademie Libchavy.
Je v centru pozornosti, vyvíjí se neuvěřitelnou rychlostí a stále dokáže překvapovat. AI bude jedním, ale ne jediným tématem sekce
Digitální vzdělávání
. Věnovat se budeme také kybernetické bezpečnosti a právním požadavkům na školy souvisejícím s digitalizací. Těšit se můžete nejen na příspěvky v klasickém formátu, ale také na dvě panelové diskuse. Program připravuje, jak jsem již zmiňovala, Ondřej Neumajer z NPI ČR.
V sekci
Školní poradenství
a kariérový rozvoj
se setkáte se zástupci MŠMT ČR, Centra primární prevence Praha, neziskových organizací E-clinic, Schola Empirica a prezentací výstupů mezinárodního projektu, který realizuje ZŠ Poznávání. Ze sféry kariérového poradenství přislíbili svoji účast experti z Euroguidance, Centra kompetencí i vzdělávací organizace EKS. Chybět nebudou ani akademici s výzkumnými sdělením, a to z Univerzity Karlovy, Palackého i Masarykovy. Této sekci se s nejvyšší mírou zaujetí věnuje Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka DYS-centra® Praha, z. ú., a spoluzakladatelka laboratorní školy ZŠ Poznávání, spolupořadatele této konference.
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Titul slavné knihy povídek trefně vystihuje význam
předškolního vzdělávání
, proto je zcela pochopitelné, že mu věnujeme jednu celou samostatnou sekci. Příspěvky praktické i teoretické s přesahem do praxe, témata aktuální i ta, která řešíme stále. Třeba jak řešit konflikty ve třídě a jak jim předcházet. Chybět nebude ani pohled optikou paragrafů. Co si mohou dovolit rodiče a co paní učitelky? Popovídat si přijde i dětský psycholog Václav Mertin. Zodpovědnost za tuto sekci vzala na svá bedra
 
Marie Najmonová z katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
Inspirace do výuky
není nikdy dost a při sestavování programu této sekce mě těšilo, že je opravdu z čeho vybírat. Začneme aktuálním stavem revizí RVP. Dozvíte se, jak se učí učitelé aneb povídání o profesních učících se skupinách, objasníme si význam záhadné zkratky RRRR a vyzkoušíme si výuku moderních dějin zážitkovou formou. Představíme, jak učit nově projektově a jak nově na téma finančního vzdělávání. Také proč a jak vyrazit do světa na zkušenou a jak souvisí světlo s kognitivním výkonem a vitalitou. Program této sekce jsem si vzala na starost já.
Kdo nese odpovědnost za vzdělávání?
Program této sekce je zatím „ve výstavbě“ a souvisí s tím, co se chystá. Součástí budou panelové diskuse, prezentace dat a analýz, o které se návrhy změn opírají. Budeme diskutovat o délce povinné školní docházky i o konkrétním návrhu, jak by bylo možné nastavit spoluodpovědnost za kvalitu vzdělávání nikoli v jednotlivých školách, ale v celé skupině mateřských a základních škol na správním území obce s rozšířenou působností. Odpovědnost za tuto sekci na sebe vzal Miroslav Hřebecký, programový ředitel Eduin, autor Auditu vzdělávacího systému.
Na kterou sekci se chystáte vy?
Samozřejmě se těším na všechny. Spíš mě mrzí, že vzhledem k paralelnímu průběhu se jich nemůžu zúčastnit. Tím spíš, jsem-li garantem sekce Inspirace do výuky. Pevně doufám, že se mi alespoň na chvíli podaří nakouknout i do všech dalších. Vidím postupně se rodící program a mohu s čistým svědomím slíbit, že se účastníci mají opravdu na co těšit.
Pojďme zmínit i praktické informace. Cenu a co je v ní zahrnuto.
S ohledem na koncept konference jsme zvolili, věřím, velmi výhodnou cenovou politiku. Pokud dorazí z dané organizace jen jeden člověk, zaplatí 100 % ceny, pokud ale dorazí účastníků více, například čtyři, mají 50% slevu. Chceme tím podpořit právě zmiňovanou týmovou účast. Dále je v ceně zahrnuto občerstvení, kurzovné i materiály. Jako
bonus
navíc je poloha v sousedství Karlova mostu, tedy procházka po skončení programu jako třešnička na dortu.
Konferenci je jistě možné realizovat i díky podpoře partnerů. Kterých?
Konferenci spolupořádáme s laboratorní školou ZŠ Poznávání, tradičními odbornými partnery jsou MŠMT, ČŠI a NPI ČR. Na programu spolupracujeme také s EDUin, Partnerství 2030+ a nakladatelstvím Pasparta.
Realizovat konferenci v plánovaném rozsahu nebude jednoduché, do tak rozsáhlého projektu bychom se nemohli pustit bez podpory partnerů. Poděkování patří především Nadaci České spořitelny. Dále také společnostem Gordic, Spectrasol a AG Foods. S dalšími možnými partnery jednání v tuto chvíli probíhají.
V rámci konference proběhne i jubilejní desátý ročník soutěže Zlatá karabina, oceňující nejlepší zástupce. Do kdy jsou nominace otevřeny?
Jako každý rok, i letos, na apríla otevíráme brány nominačních formulářů, kde je potřeba vyplnit několik otázek a popsat zásluhy daného zástupce. Právě na samotném popisu záleží nejvíce, na jeho základě poté odborná porota rozhoduje, komu udělí zlatou, stříbrnou či bronzovou karabinu, nebo karabiny za mimořádný počin. Nominovat může ředitel, pedagogické sbory, ale i rodiče či zřizovatel, a to na webu zlatakarabina.cz do 11. září 2023.
Informace o konferenci sledujte na www.skolajakomistosetkavani.cz.
Informace o soutěži
Zlatá karabina
najdete zde: zlatakarabina.cz.