Když něco vidíte, tak něco řekněte

Vydáno: 17 minut čtení

Idea zachycená v tomto heslu se zdá být docela jednoduchá. Pokud někdo vidí potenciální problém, měl by o něm informovat někoho s pravomocí se jím zabývat. Nicméně v mnoha organizacích není myšlenka vyjádření svého názoru, pokud jste svědky čehokoli znepokojujícího, vůbec jednoduchá. Zaměstnanci ve své práci neustále narážejí na problémy, dostávají neefektivní či nesprávné příkazy, uvědomují si příležitosti ke zlepšení, chápou, co by bylo potřeba udělat…, a přesto nemusí nutně sdělovat nic ohledně těchto zkušeností svým nadřízeným, kteří by mohli přijmout potřebná opatření. Nemusí využít svůj hlas a mohou se naopak rozhodnout mlčet.

Když něco vidíte, tak něco řekněte
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D., MBA
ředitel základní školy Wonderland Academy
Mlčeti zlato?
V organizacích lidé často zvažují (vědomě či nevědomě), zda promluvit nebo zůstat mlčet – jestli mají otevřeně vyjádřit své nápady, názory a obavy před svým manažerem (nadřízeným), nebo si je raději nechat pro sebe. V mnoha případech lidé volí bezpečnou cestu, drží se při zemi, přecházejí věci mlčením, spolknou, co mají na jazyku, vyhýbají se konfrontaci a potenciálním konfliktům. Přitom se často jedná o informace nebo myšlenky, které by mohly být pro vedoucího, ostatní kolegy a celou organizaci hodnotné a užitečné. Toto mlčení zaměstnanců (anglicky
employee silence
; neúspěšná snaha o překlad tohoto pojmu do češtiny by mohla být „
potlačený hlas
“) blokuje přenos poznatků, které by mohly přispět ke zlepšení fungování organizace a zajistit lepší výsledky; namísto toho přetrvávají problémy vyřešené neuspokojivě, a proto se ani v dohledné době situace nezlepší.
Zaměstnanci často upřednostňují mlčení před tím, aby řekli,
co je v jejich organizaci špatně
, protože si chtějí udržet dobré vztahy a vyhnout se konfliktu se spolupracovníky a nadřízenými. Toto chování může mít řadu různých podob:
odevzdané
mlčení je spojeno s pasivitou lidí, jejich nízkou angažovaností či pocitem marnosti a rezignace (v tomto případě mlčení neznamená souhlas).
Obranné
mlčení vychází ze strachu, obavy z negativních osobních důsledků nebo odvety. Je to forma sebeochrany, kdy se zaměstnanec rozhodne pro nesdělování nápadů, informací a názorů jako pro nejbezpečnější možnost v daném okamžiku.
Ohleduplné
mlčení vychází z obav o druhé a je motivováno snahou pomáhat svým kolegům.
Los na sto