Jak to chodí s mentoringem ve školách

Vydáno: 11 minut čtení

Na poradě vystoupí ředitel školy a nadšeně oznamuje kolegům: „Rozhodl jsem se pozvat do školy mentora. Bude s vámi pracovat po celý školní rok. Jeho rolí bude vás podporovat v rozvoji vašich pedagogických kompetencí. Bude chodit na návštěvy do hodin, můžete si s ním povídat o všem, co potřebujete k tomu, abyste se cítili v roli pedagoga co nejlépe, abyste se zlepšovali. Na našem interním disku je připraven sdílený dokument s termíny návštěv mentora ve škole, napište se, na všechny se dostane.“

Jak to chodí s mentoringem ve školách
Mgr.
Jana
Kazíková,
mentorka, lektorka mentorských programů Akademie Libchavy, považuje při spolupráci za nejdůležitější zájem a ochotu spolupracovat, respekt k různosti názorů, přijetí zodpovědnosti, otázky, přímou komunikaci, vzájemnou podporu a oslavu, když se výsledek spolupráce podaří.
J
eden ze způsobů, jak začít s mentoringem ve škole. Jak moc je účinný, těžko říci. Co se děje v hlavách učitelů, kteří si vyslechli „radostnou“ informaci? Jak probíhají nyní debaty v kabinetech, na chodbách a v jiných zákoutích školy? Můžeme se jen domýšlet. S největší pravděpodobností bychom slyšeli něco jako: „Co si to ten ředitel zase vymyslel?“, „To jako že špatně učíme?“, „Někdo cizí nám teď bude říkat, co je správně a co ne?“
Tato situace se skutečně stala. Jak to dopadlo, ponechám vaší fantazii. Možná také přemýšlíte o zavedení mentoringu ve vaší škole. Možná jste slyšeli, jak to v některých školách už funguje, a jste nadšení myšlenkou podpory stejně jako pan ředitel v našem úvodním př