Chtěl bych jednou učit? Protože...

Vydáno: 5 minut čtení
Když si představím školství, tedy základní školy, gymnázia, střední odborné a průmyslové školy, vysoké školy a ty, které jsem nejmenoval, v České republice, vidím obrovskou mašinérii. Učitelé v první linii, za každým z nich dvacet dětí, za každým z dětí dva rodiče. A úplně vzadu, za všemi těmito nasazenými jednotkami, stojí jako bájný fénix instituce školy a její ředitel, nad kterým mává svým mocným ukazovákem magistrát školy. Celý tento kolos je poté velkolepě zastřešen samotným ministerstvem školství.

 

Chtěl bych jednou učit? Protože…
Jiří
Sejkora
Student Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze
Pt

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
VP a další poradenští pracovníci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Vzdělávání koordinátorů EV
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Organizační řád soutěží a přehlídek
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole

Poradna

Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Učitel autoškoly a adaptační období
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Prodloužení zkušební doby
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Podnapilý rodič
Úvazek
Úvazek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování