Výukový plán k mediálnímu vzdělávání pro střední odborné školy a učiliště

Vydáno:

Jak začlenit do výuky tak komplexní téma, jakým je mediální vzdělávání? Čím začít? Kde najít kvalitní didaktické materiály? Odpovědi na tyto a další otázky dává nová publikace, kterou jsme v JSNS právě vydali a kterou vám zdarma nabízíme k dispozici.

 

Umět posoudit důvěryhodnost nalezených informací, nastavit si zdravou hranici mezi časem stráveným online a offline nebo využívat média bezpečně jsou dovednosti, které v dnešním světě považujeme za
klíčové
. Na části škol je žáci získávají v rámci „
mediálního vzdělávání
“ (či „mediální výchovy“), které se typicky prolíná různými předměty – všeobecnými (např. jazyky, dějepis, občanská nauka, informační a komunikační tech

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon