Raja Tobolková: "Ocenila bych, kdyby se ve škole kladl větší důraz na interpersonální dovednosti."

Vydáno:
Raja Tobolková: „Ocenila bych, kdyby se ve škole kladl větší důraz na interpersonální dovednosti.“
Titul před jménem
Veronika
Müllerová
Titul za jménem
Vedla rozhovor
V šestnácti letech se rozhodla, že chce podat pomocnou ruku lidem žijícím bez domova. Tak vytvořila školní projekt, ve kterém vedla 14 svých spolužáků. Jak vše probíhalo? Vidí smysl ve školních projektech a jak ji tato zkušenost ovlivnila?
Téměř před dvěma lety jste vytvořili fundraisingovou kampaň na podporu lidí bez domova. Jaký byl cíl této kampaně?
Za cíl jsme si dali vybrat 15 000 Kč, které by se použily na pořízení venkovn

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Evidence pracovní doby ve školství
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon