Program proti šikaně KiVa - rozhovor s koordinátorkami prvních KiVa škol v České republice

Vydáno: 10 minut čtení

Iveta Hrůzová a Miroslava Pašková jsou koordinátorky finského programu prevence šikany a případné intervence KiVa1) na ZŠ v Nečíni a ZŠ Nad Přehradou v Praze. Zastávají zde rovněž roli školních metodiček prevence. S programem se setkaly díky zapojení jejich škol do pilotního testování programu KiVa v ČR, které v letech 2020–2022 zrealizovala organizace Schola Empirica, z. s. V současné době za sebou mají dva roky implementace programu.

Program proti šikaně KiVa – rozhovor s koordinátorkami prvních KiVa škol v České republice
Mgr.
Monika
Kotrbová
koordinátorka programu KiVa v ČR
V třetím rozhovoru, který uzavírá připravenou sérii, reflektují zapojení školy po dvou letech realizace programu KiVa. Jak program ovlivnil chod školy, co si odnáší do dalších let a jak se nechaly inspirovat na KiVa školách v Estonsku?
Jaký vnímáte rozdíl po prvním a druhém roce implementace?
Mirka:
První rok byl hlavně o objevování, snažili jsme se co nejvíc proškolit a věci zkoušet. Občas jsme naráželi na to, že jsme něco nesprávně pochopili, probíhala proto i korekce toho, jakým způsobem jsme metodiku dělali. Druhý rok byl ve znamení zavá

Související dokumenty

Články

Program proti šikaně KiVa - rozhovor s koordinátorkami prvních KiVa školv České republice
Program proti šikaně KiVa - rozhovor s koordinátorkami prvních KiVa škol v České republice

Pracovní situace

Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Minimální preventivní program
Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Školní metodik prevence
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Adaptační kurzy
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Šikana ve školní třídě
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Školní psycholog na základní škole
VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Poradna

Problémy ve třídě