Šikana ve školní třídě

Vydáno:

Šikana je opakované a záměrné psychické a fyzické ubližování (ponižování, týrání) zaměřené na jedince či skupinu žáků, kteří se těmto útokům nemohou či nedokážou účinně bránit.

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Školní metodik prevence
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Syndrom vyhoření a jeho prevence

Zákony

MSMT-22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení