Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Jak na modrou velrybu
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Šikana ve školní třídě
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Školní metodik prevence
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Školní psycholog na střední škole

Zákony

379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Vzory