Možnosti badatelské práce žáků v zeměpise

Vydáno: 5 minut čtení

Zeměpis je specifický nejen svým přesahem do dalších předmětů, a tím pádem širokým spektrem nejrůznějších témat, ale také terénní výukou. Naskýtá se zde tedy velký prostor pro různé badatelské aktivity.

Možnosti badatelské práce žáků v zeměpise
Mgr.
Martin
Stodůlka
Základní
Badatelsky orient