Jak může škola pomoci dětem, které doma zažívají násilí? Nenechat je v tom

Vydáno: 7 minut čtení
V každé školní třídě se nacházejí dvě až čtyři děti, které ohrožuje násilí v rodině. Přesto učitelé a další pedagogičtí pracovníci nejsou na tuto situaci odborně připravení a nemohou se opřít o funkční systém sociálně-právní ochrany dětí. Projekt Škola – místo bezpečí a pomoci Centra LOCIKA se snaží tuto skutečnost změnit.
 
Jak může škola pomoci dětem, které doma zažívají násilí? Nenechat je v tom
Bc.
Petra
Wünschová
zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA
Aktuální průzkumy mezi dětmi a dospívajícími hovoří o tom, že některou z forem násilí zažívá ve své rodině 14 % českých dětí.1)To v praxi znamená
dvě až tři děti v běžné školní třídě
. Opakované prožitky ztráty bezpečí, bolesti a ponížení v rodinném prostředí přitom mají zásadní negativní vliv na zdraví i psychosociální vývoj dětí. Potvrzují to mj. celosvětově realizované ACE studie