Kam sahá působnost školy

Vydáno:

Škola má právo (a současně povinnost) reagovat pouze na to chování a jednání žáků, které se odehrává na půdě školy, popřípadě má souvislost se školním vyučováním a poskytováním vzdělávání ve školách (obdobně to platí i pro poskytování výchovy, vzdělávání a školských služeb ve školských zařízeních, která vzdělávání ve školách podporují nebo doplňují – školních družinách, školních klubech, střediscích volného času apod.).