Učitelem jsem být nechtěl - osudu člověk neuteče

Vydáno: 4 minuty čtení

Zástupce ředitele ZŠ Sv. Voršily v Praze Adolf Špaček získal cenu za mimořádný počin, která se uděluje v rámci soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy. Proč ho ocenění překvapilo, co ho na práci ve školství nejvíc baví a jak vzpomíná na svá školní léta? Nejen o tom jsme si povídali v našem rozhovoru.

Učitelem jsem být nechtěl – osudu člověk neuteče
Oliver
Jahn
Spolupracovník redakce
html>

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Spolupráce pedagogických pracovníků
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Měsíční plán zahájení školního roku
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Individuální vzdělávání žáka

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Jmenování ředitele
Výměna zástupce
Zástupce ředitele
Odpočet hodin
Předávání agendy
Úvazek
Jmenování ředitele
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Výše příplatku za vedení
Nepedagog jako zástupce ředitele