Recenze knihy Jaký leader chcete být?

Vydáno: 3 minuty čtení

Publikujeme netradičně pojatou recenzi knihy Jana Vody Jaký leader chcete být?, kterou jsme pokřtili na konferenci Škola jako místo setkávání v rámci programu sekce Pedagogický lídr.

Recenze knihy Jaký leader chcete být?
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání
Vážený pane řediteli, milý Honzo,
tak jsem se konečně dostala k tvé knize
Jaký leader chcete být?
. Je sice pravda, že jsem průběžně sledovala všechny tvé články vycházející v časopise
Řízení školy
, ale mít je takto pohromadě je prostě skvělé. Velmi obdivuji nejen obsahovou stránku celé knihy, ale i její uspořádání – uspořádat desetileté autorské úsilí do šesti kapitol, to není rozhodně jednoduchá práce. Co mě v knize nejvíce zaujalo?
V první části Učení a růst nešlo přehlédnout citát amerického prezidenta Harryho Trumana: „Ne všichni čtenáři se stanou leadery, ale všichni leadeři musí být čtenáři.“ Souhlasím s ním a následně i s tebou, čtenářství opravdu kultivuje a pomáhá v práci každého vedoucího pracovníka. Rozhodně. V další části Úsilí a výsledky připomínáš nejen Paretovo pravidlo 80:20 (jak rádi bychom všichni našli oněch kouzelných 20 procent), ale také nutnost mít nastavené vlastní hranice a vnímat rozdíl mezi produktivitou a zaneprázdněností. A zdůrazňuješ i kreativitu – tu teď budeme určitě všichni potřebovat. Odvaha a vize je název třetí části a v ní mě upoutala hlavně kapitola Udělejte refresh, která zdůrazňuje potřebu znovuobjevení firemního poslání, tedy vize. Neustálé připomínání a případná změna vize je opravdu stěžejním úkolem každého lídra a ani pod tíhou administrativy na to nesmíme zapomínat. Následuje část věnovaná změně a pohybu, kde zdůrazňuješ potřebu změny způsobu vedení, pokud je to potřeba. Navíc se opíráš o zajímavý a hlavně neočekávaný příklad ze světa amerického námořnictva. Předposlední část Vztahy a spolupráce pro mě představovala – alespoň na první pohled – uklidnění od změn a pohybu. Ale hlavně jsem si po jejím přečtení, konkrétně kapitoly Nakažlivý manažer, uvědomila, jak moje nálada působí na lidi a jaké to má důsledky. Vzhledem k tomu, že kromě své role profesní zastáváš i roli rodiče, nepřekvapila mě poslední kapitola Děti a výchova. Tvoje důvěra v lídrovské schopnosti dětí doslova čiší z každé kapitoly a ukázky výzkumného šetření to jen dokazují.
Co říci na závěr? Vzpomněla jsem si (kolik let už to je?) na náš rozhovor o psaní článků. Tehdy jsi mi řekl: „Chci se zaměřit na nejnovější poznatky. Budu číst zahraniční články, překládat je a hledat cesty jejich aplikace do škol.“ Vzhledem k tomu, že jsem znala tvou pracovitost, věděla jsem, že to dokážeš. Na obalu své knihy odpovídáš na otázku „Jakým lídrem chceš být?“. Odpověď je: „Pokorným.“ V tom je jistě hluboká moudrost a já chci ještě dodat, abys byl i hrdým na to, cos všechno dokázal. Za sebe i ostatní lídry ti děkuji za podporu, kterou nám přinášíš a určitě ještě přinášet budeš. A do toho ti přeji hodně elánu. Irena