Jak k wellbeingu přistupují jinde: Finsko a Rakousko

Vydáno: 4 minuty čtení

Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem je popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.

Jak k wellbeingu přistupují jinde: Finsko a Rakousko
Radka
Hrdinová
Partnerství pro
Ve
Finsku