Jak k wellbeingu přistupují jinde: Irsko

Vydáno: 4 minuty čtení

Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Kateřiny Novotné „Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů“. Jejím cílem je popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.

Jak k wellbeingu přistupují jinde: Irsko
Radka
Hrdinová
mediální
koordinace Partnerství pro vzdělávání 2030+