Audit vzdělávacího systému 2021. Analýza Přijímací řízení: vybíráme správně? (2. část)

Vydáno: 15 minut čtení

Finanční náročnost jednotné přijímací zkoušky pro stát a pro rodiče. Jaké jsou alternativy forem přijímacího řízení a jaké celkové řešení EDUin navrhuje. Kam by se měl a mohl vyvíjet současný způsob přijímání žáků do středních škol?

Audit vzdělávacího systému 2021
Analýza Přijímací řízení: vybíráme správně? (2. část)
Mgr.
Miroslav
Hřebecký
Programový ředitel EDUin
V prvním dílu analýzy, která je součástí Auditu vzdělávacího systému 2021 od EDUin (
Řízení školy
6/22) byl popsán stávající systém přijímacího řízení, odkud se vzal a zda splnil původní očekávání při jeho zavádění. Ve druhé polovině textu se nyní pokusím naznačit, jaké máme možnosti úpravy způsobu přijímání žáků na SŠ, abychom se pokusili zmenšit negativní dopady, a jaké řešení navrhuji.
Finanční náročnost
Při výpočtu ekonomických nákladů na konání různých podob přijímacího řízení se často operuje s argumentem, že centrální organizace testů ušetří společnosti značné prostředky. To není tak zcela pravda. Hromadná organizace přijímacích zkoušek s velkým zapojením výpočetní techniky jistě zvyšuje efektivitu zkoušky. Ovšem přínosem je především časová úspora, nikoliv ekonomická. Uvědomme si, že bylo nutné nakoupit pro školy potřebné technické vybavení. Při porovnávání, zda jsou nákladnější centrální nebo školní testy, navíc automaticky předpokládáme, že by se zrušením jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) i nadále všechny školy chtěly používat testy a samy si je vytvářely. Zcela jistě by tak nečinily školy, které nemají dostatečný zájem uchazečů, a pravděpodobně by i mnohé další školy zvolily jiná, netestová kritéria svého přijímacího řízení.
Ekonomické náklady

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ

Články

Audit vzdělávacího systému 2021. Analýza Přijímací řízení: vybíráme správně? (1. část)