Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce

  • Talentová zkouška - konzervatoř
  • Talentová zkouška – střední škola
  • Jednotná přijímací zkouška – obory vzdělání s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
  • Jednotná přijímací zkouška – obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
  • Školní přijímací zkouška

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024
Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy nově
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání