První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022

Vydáno:

V předcházejících dvou školních letech bylo přijímání ke vzdělávání ve střední škole ve znamení pravidel daných speciálními právními předpisy nebo opatřením obecné povahy MŠMT. Cílem Pracovní situace je usnadnit středním školám přípravu přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 vycházející ze „standardních“ pravidel školského zákona. Obsah článku je shodně určen středním školám veřejným (zřízeným státem, krajem, obcí, svazkem obcí), soukromým a církevním.1)

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Vyhlášky

353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Přijímací řízení podle zvláštních pravidel zákona č. 135/2020 Sb.

Poradna

Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pomůcky
Vyživovací povinnost