Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí

  • Zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
  • Pozvánka k přijímací zkoušce nebo informace o nekonání přijímací zkoušky
  • Přidělení registračního čísla
  • Informace o nekonání přijímací zkoušky
  • Zajištění přijímací zkoušky a zpracování výsledků 
  • Přijímací zkouška v náhradním termínu

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Správní řízení - rozhodnutí
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy nově

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přijímání ke vzdělávání
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Přijetí dítěte do MŠ
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Přijetí žáka na maturitní střední školu bez přijímacího řízení
Zápis - správní řízení
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Platnost zkoušky
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vzory