Aby všichni chodili do školy rádi...

Vydáno:
ABY VŠICHNI CHODILI DO ŠKOLY RÁDI…
Titul před jménem
Martina
Hricová
Titul za jménem
Medailonek autora
Martina Hricová působí celý svůj profesní život na ZŠ a MŠ v Horce na Moravě. Šestnáct let jako učitelka a posledních deset let také jako zástupkyně ředitelky