Aktuality - strana 2

Pod heslem ZUŠ Open pomáhá se v rámci letošního celostátního festivalu základních uměleckých škol uskuteční další z benefičních koncertů, tentokrát pro chráněnou dílnu Inspirace. V úterý 19. října od 18.00 hod. rozezní kostel sv. Františka z Assisi Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou koncert s názvem „Po stopách sv. Anežky České“ díla převážně duchovní hudby zazní v podání talentovaných žáků ZUŠ a stipendistů Akademie MenART, pěveckých sborů Pueri gaudentes, Lvíčata či dětského sboru Školy J. Ježka pro nevidomé i studentů Konzervatoře J. Deyla a Dívčí katolické školy.  „Srdečně zveme na společnou oslavu umění, které boří hranice, a naopak vytváří most vzájemné spolupráce, nabízí pomocnou ruku a sdílení radosti i naděje,“ uvádí Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu ZUŠ Open.
Vydáno: 19. 10. 2021
Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na profesi asistentů pedagoga
Vydáno: 19. 10. 2021
Bulletin mediálního vzdělávání - říjen II./2021
Vydáno: 19. 10. 2021
Již po šesté letos vyhlašujeme komiksovou soutěž s motem “Promluv k světu bublinou”. Letos poprvé v mezinárodní spolupráci s organizacemi napříč Evropou. Ke světu je možné komiksem promluvit do 15. listopadu, kdy uzavíráme příjem soutěžních děl. Vítězní autoři se mohou těšit na komiksový workshop s Petrem Koplem nebo kreativní setkání v Portugalsku.  
Vydáno: 18. 10. 2021
Akreditovaný seminář konaný dne 10. 11. 2021
Vydáno: 18. 10. 2021
Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.
Vydáno: 18. 10. 2021
Spokojení učitelé jsou často předpokladem pro spokojenost žáků, jejich psychickou pohodu a rozvoj. Události uplynulého půl druhého roku (nejen) pro ně znamenaly pomyslnou výhybku na trati vzdělávání, která změnila směr a způsobila jízdu do neznáma. Omezení sociálních kontaktů, nespočet hodin strávených u obrazovky, zvykání si na nový režim… pro mnohé byla tato změna bezpochyby náročná, často dokonce frustrující. A nesmíme zapomenout, že ani před pandemií nebyla role pedagoga vždy jednoduchá. Jak jim tedy poskytnout tolik potřebnou podporu, aby mohli patřičně podporovat a rozvíjet své žáky?
Vydáno: 15. 10. 2021
Na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.
Vydáno: 15. 10. 2021
Modernizace výuky, řešení akutního nedostatku učitelů a jejich vzdělávání či navýšení financování školství na úroveň zemí OECD. To jsou výzvy pro nového ministra školství, o kterém se nyní rozhoduje. Pedagogům sdruženým v Učitelské platformě se nelíbí, že vítězové aktuálních voleb při diskuzích nepovažují ministerstvo školství za důležité. Podle Učitelské platformy má naopak resort školství klíčovou úlohu pro budoucnost naší země.
Vydáno: 14. 10. 2021
8. ročník konference pro zástupce a o zástupcích nabídne jako již tradičně přehled aktuálních právních úprav – změtí paragrafů vás provede Monika Puškinová.
Vydáno: 14. 10. 2021
Fungování ředitele ve škole je pro kvalitu vzdělávání úplně stejně důležité jako působení učitele ve třídě. Je proto dobře, že se otázka výběru a profesního rozvoje ředitelů – a povědomí o ředitelování coby svébytné profesi ve školství – dostává do popředí pozornosti.
Vydáno: 13. 10. 2021
Po pilotním režimu spouští Scio naplno svou novou aplikaci ScioDoučování, která propojuje lektory se studenty. Zájem o ni mají i školy, které se účastní Národního plánu doučování vyhlášeného Ministerstvem školství.
Vydáno: 13. 10. 2021
Online konference a workshopy
Vydáno: 13. 10. 2021
Konference pro zřizovatele škol
Vydáno: 13. 10. 2021
kazuistický seminář
Vydáno: 12. 10. 2021
Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.
Vydáno: 12. 10. 2021
V druhé polovině října odstartuje na českých školách již třetí ročník mezinárodní online jazykové soutěže. Jazykový WocaBee šampionát se uskuteční v aplikaci k učení cizích slovíček WocaBee, která se na našich školách využívá již čtvrtý školní rok. Před rokem se do soutěže zapojilo 45 tisíc žáků z České a Slovenské republiky, kteří se v závěru soutěže učili jazyky i několik hodin denně. V tomto školním roce očekávají organizátoři téměř dvojnásobnou účast.
Vydáno: 11. 10. 2021
Cílem soutěže je zviditelnit odborné vzdělávání a dát možnost žákům, studentům i dospělým ukázat jejich talent a užít si trochu zábavy po náročné koronavirové pandemii. 
Vydáno: 11. 10. 2021
Nároky na učitele a šíři výuky se neustále zvyšují. V posledních letech je potřeba do učiva zařadit nové předměty jako je mediální gramotnost, kybernetická bezpečnost a finanční gramotnost. Učitelé tak musí nejen hledat nové a zábavnější způsoby výuky, musí se současně sami vzdělávat v nových oborech. ČSOB si uvědomuje jejich obtížnou pozici. Vedle projektu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy, který funguje pro školy zdarma již šestým rokem a zábavnou a interaktivní formou představuje dětem svět financí, připravila ČSOB učitelům, rodičům i dětem mobilní aplikaci Filip – Poznej svět financí, kterou můžou otestovat v prvním ročníku Olympiády finanční gramotnosti.
Vydáno: 11. 10. 2021
V rámci kampaně ECSM jsou po dobu 2 týdnů nasazeny krátké videospoty, které propagují komiksové on-line kurzy NÚKIB určené přímo žákům. 
Vydáno: 11. 10. 2021