Učitelé zvoleným politikům: Nepovažujte ministerstvo školství za okrajové, máme pro vás důležité úkoly

Vydáno: 3 minuty čtení

Modernizace výuky, řešení akutního nedostatku učitelů a jejich vzdělávání či navýšení financování školství na úroveň zemí OECD. To jsou výzvy pro nového ministra školství, o kterém se nyní rozhoduje. Pedagogům sdruženým v Učitelské platformě se nelíbí, že vítězové aktuálních voleb při diskuzích nepovažují ministerstvo školství za důležité. Podle Učitelské platformy má naopak resort školství klíčovou úlohu pro budoucnost naší země.

Učitelská platforma blahopřeje všem kandidátům, kteří byli zvoleni do nové poslanecké sněmovny. Zároveň připomíná, aby všichni jednající o nové vládě přistupovali k obsazení pozice ministra školství s největší odpovědností. „Považujeme za nutné navázat na práci současného ministra Roberta Plagy, který udělal i navzdory premiérovi důležité změny,“ říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Aby se Česká republika stala úspěšnou a konkurenceschopnou zemí, musí politici podle Petry Mazancové považovat vzdělávání za prioritu. „Předkládáme politikům úkoly, které by se měly stát součástí koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády. Pokud někdo říká, že je vzdělávání prioritou, ať to nyní dokáže,“ sděluje Petra Mazancová.

Výzvy Učitelské platformy, které by měly být součástí koaliční smlouvy i prohlášení vlády:

 •  
  Usilovat o naplnění Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.
 •  
  Pokračovat ve změnách vzdělávacího obsahu, který bude odpovídat potřebám dnešních dětí v jejich dospělém životě.
 •  
  Schválit novelu Zákona o pedagogických pracovnících včetně fixace platů učitelů na 130 % průměrné mzdy.
 •  
  Navýšit financování učitelských studijních programů a více propojit přípravu budoucích učitelů s praxí.
 •  
  Změnit platové zařazení učitelek mateřských škol.
 •  
  Systémově řešit nedostatek učitelů.
 •  
  Navýšit financování školství na průměr zemí OECD.
 •  
  Vytvořit kariérní řád a systém pro vzdělávání začínajících i stávajících učitelů.
 •  
  Získat do škol více psychologů, sociálních a speciálních pedagogů a podpořit školní poradenství.
 •  
  Vytvořit systém vzdělávání ředitelů a ulevit jim od administrativní zátěže a řízení provozu škol, aby se mohli více věnovat pedagogickému vedení.
 •  
  Zacílit finanční a metodickou podporu pro školy v komplikovaném prostředí.
 •  
  Proměnit oborovou strukturu středního a vysokého vzdělávání a podpořit je v transformaci na organizace poskytující celoživotní profesní vzdělávání dospělých.
 •  
  Ukotvit adaptační období pro začínající učitele a snížit vyučovací povinnost pro uvádějící pedagogy.
 •  
  Dotáhnout tvorbu tzv. středního článku, legislativně ho zakotvittak, aby se stal oporou školám i zřizovatelům a mohl  pomáhat školám v implementaci legislativy i modernizaci vzdělávání.
 •  
  Zvýšit platy nepedagogickému personálu.

 

Podle Učitelské platformy novou ministryni či ministra školství čeká další důležitý úkol, a to naučit se komunikovat s učitelským terénem a odbornou veřejností. „Ministerstvo v minulosti často nedokázalo vysvětlit důvody změn, které chtělo provést. Takže motivace ke změnám byla minimální. To je dluh všech předchozích ministrů, a pokud ministerstvo nebude umět vysvětlit smysluplnost svých záměrů, může na modernizaci vzdělávání zapomenout,” dodává Petra Mazancová.

 

 

Zdroj: Učitelé zvoleným politikům: Nepovažujte ministerstvo školství za okrajové, máme pro vás důležité úkoly - Učitelská platforma (ucitelskaplatforma.cz)