Zástupce ředitele v hlavní roli

Vydáno: 3 minuty čtení

8. ročník konference pro zástupce a o zástupcích nabídne jako již tradičně přehled aktuálních právních úprav – změtí paragrafů vás provede Monika Puškinová.

  • Kdy? 2.11.2021
  • Jak? prezenční nebo online forma (vyberte si)
  • Kde? Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Přihláška

Šablony a možnost individuálních konzultací se zástupci MŠMT už se staly nedílnou součástí konference. Chybět nebude ani tradiční příspěvek zástupce ČŠI. Administrativní inferno dopadá z velké části právě na bedra zástupců a zástupkyň, tak se na ně tentokrát podíváme důkladně: Jaké konkrétní kroky připravuje a realizovalo MŠMT v rámci Strategie 2030+? Čím nás překvapí finišující „Projekt administrativní činnosti základních škol“? Co na to zkušený ředitel s dlouholetou praxí?  A jaké návrhy na odbřemenění ředitelů přináší projekt Partnerství? Neopomeneme ani téma pedagogického leaderovství a ohlédneme se za eskapádami v online výuce. Překvapení pro vás chystá prezident AŘZŠ Michal Černý, překvapením jistě budou i výherci soutěže Zlatá karabina a křtít se také bude. Těšíme se na viděnou!

Role zástupce ředitele při řízení kvality vzdělávání

ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.

Aktuální témata v šablonách

Mgr. Lucie Karešová a Mgr. Martina Čapková, odbor administrace zjednodušených projektů OP VVV

Střední článek podpory a odbřemeňování škol

Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT, a Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

Administrativní činnosti základních škol – výsledky projektu

Mgr. Michal Vančura, Ph.D., a Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., řešitelé projektu TAČR TIRSMSMT935, PedF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Krize jako příležitost (a nejen pro zástupce)

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka školy, autorka odborných publikací a lektorka, a Mgr. Zuzana Svobodová, ředitelka školy, odborná asistentka katedry andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK

Když se řekne odbřemenění

Mgr. Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o. p. s.

Zástupce ředitele a činnosti související se změnou ŠVP

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu, garantka školské legislativy pro Řízení školy

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Zlatá karabina 2021 

 

Co právníci vědí (p)o covidu a co nám ještě soudy musí říct

Mgr. Alice Kubů Frýbová, advokátka, AK Holubová advokáti, s. r. o.

MUPy online - nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí

Mgr. Andrea Vedralová, Škola můj projekt

 

Zajistěte si své místo na konferenci objednávkou na našem e-shopu. Máme i variantu "online". Celou konferenci si můžete pustit i ze záznamu.

 

Zdroj: Redakce Řízení školy