Jak na to, aby žáci ani učitelé nevypustili duši

Vydáno: 2 minuty čtení

Spokojení učitelé jsou často předpokladem pro spokojenost žáků, jejich psychickou pohodu a rozvoj. Události uplynulého půl druhého roku (nejen) pro ně znamenaly pomyslnou výhybku na trati vzdělávání, která změnila směr a způsobila jízdu do neznáma. Omezení sociálních kontaktů, nespočet hodin strávených u obrazovky, zvykání si na nový režim… pro mnohé byla tato změna bezpochyby náročná, často dokonce frustrující. A nesmíme zapomenout, že ani před pandemií nebyla role pedagoga vždy jednoduchá. Jak jim tedy poskytnout tolik potřebnou podporu, aby mohli patřičně podporovat a rozvíjet své žáky?

Nezisková organizace Nevypusť duši ve spolupráci s Týmem duševního zdraví pro děti nabízí pomocnou ruku formou kurzu Duševní zdravověda pro učitele. Jedná se o dvoudenní akreditovaný kurz DVPP pro pedagogy SŠ a 2. stupně ZŠ, který se zaměřuje především na péči o duševní zdraví. Praktická cvičení zaručují možnost následné implementace nových poznatků do profesního i osobního života. Kurz pokrývá několik témat, včetně efektivní prevence duševních obtíží učitelů i žáků, vhodné komunikace, diagnózy duševních obtíží a dalších. Součástí jsou také metody, techniky a aktivity, které lze později využít ve třídě, a chybět nebude ani sdílení zkušeností a reflexe. Účast pro pedagogy představuje příležitost sdílet i získat zkušenosti, praxi a inspiraci pro jejich profesní život.

Zúčastnění získají certifikát, který je podmíněn absolvováním obou školících dnů, odpovídající 16 hodinám. Pro zúčastněné je kurz zdarma. V tomto roce proběhne dvoudenní školení 20. 10. a 24. 11. (středy) a 1. 11. a 29. 11. (pondělí) na Základní škole Zruč nad Sázavou a 11. 11. a 9. 12. (čtvrtky) na Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Další tři termíny tohoto dvoudenního školení budou k dispozici na podzim 2022.

Nevypusť duši vzniklo v roce 2015 za účelem osvěty o duševním zdraví a šíření povědomí o jeho důležitosti. Na samém počátku stál tým nadšených dobrovolníků, z něhož se postupem času zrodila organizace, která aktivně a úspěšně pracuje na systémové změně v oblasti péče o duševní zdraví. Nový projekt Duševní zdraví pro děti, který je financován z fondů EHP a Norska, tuto vizi sdílí a usiluje o podporu všech, kteří se aktivně podílí na duševním zdraví dětí a mladých lidí.  Mobilní týmy duševního zdraví pro děti, které jsou složené z odborníků z oblasti školství, sociální a zdravotní péče, mají své základny v Základní škole Zruč nad Sázavou a Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Oba projekty mají tedy společný cíl, a spojily své síly, aby k němu byly o krok blíže a poskytly pomoc tam, kde je skutečně potřeba. 

Zdroj: Nevypusť duší, Duševní zdraví pro děti.