Začíná dobrovolné zjišťování výsledků žáků - bude realizováno od 18. 10. do 15. 11. 2021

Vydáno: 4 minuty čtení

Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.

Identifikaci je samozřejmě možné realizovat různými způsoby. Jedním z možných diagnostických nástrojů jsou pak různě zaměřené testové úlohy umístněné v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET, díky kterým může škola získat dílčí porovnání v jednotlivých vzdělávacích oborech či oblastech a v jednotlivých ročnících, zcela podle výběru a uvážení ředitele školy nebo i autonomně prostřednictvím využití testů ze strany jednotlivých učitelů. Využití systému InspIS SET v modulu školního testování je zcela zdarma a získané výsledky má k dispozici pouze daná škola pro svou další pedagogickou práci.

Nad rámec autonomního využití inspekčního testovacího systému InspIS SET i databanky úloh, což lze učinit kdykoli ze strany každé školy podle jejího vlastního uvážení, připravila Česká školní inspekce pro základní školy a víceletá gymnázia také možnost dobrovolné účasti na procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 5., 7. a 9ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazykmatematiku a anglický jazyk. Konkrétní výběr ročníků i vzdělávacích oborů zůstává na řediteli školy, bude možné realizovat testování ve všech uvedených ročnících a vzdělávacích oborech, nebo si zvolit jen některý z ročníků či vzdělávacích oborů.

Cílem zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičůmučitelům a ředitelům škol objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky). Získané informace mohou být nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným evaluačním nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání). Výsledky testování budou k dispozici pouze konkrétní škole, nikdo jiný k nim přístup mít nebude. Cílem není využití výsledků testování pro externí hodnocení škol, ale výhradně pro podporu vzdělávání v nich. Proto vedle standardních výsledkových sestav v prostředí systému InspIS SET budou mít školy k dispozici ještě rozšiřující reporty v systému InspIS DATA, které poskytnou porovnání výsledků školy se skupinami dalších škol obdobných charakteristik. Současně Česká školní inspekce poskytne školám podrobnější metodický komentář k obsahu testů s doporučeními, jak se zjištěními týkajícími se úrovně znalostí a dovedností žáků ve vybraných vzdělávacích oborech pracovat dále ve výuce.

Tuto nabídku od České školní inspekce již na začátku prosince 2020 obdržely elektronicky všechny základní školy a všechna víceletá gymnázia, zájem o účast vyjádřilo více než tisíc z nich. Dobrovolné ověřování výsledků žáků mělo být realizováno již v průběhu 2. pololetí školního roku 2020/2021, s ohledem na konečnou délku trvání distančního vzdělávání však bude toto dobrovolné indikativní testování realizováno až nyní.

Testovací okno je stanoveno na období od pondělí 18. října 2021 do pondělí 15. listopadu 2021 a v jeho rámci si konkrétní termíny pro realizaci testování určí jednotlivé školy samostatně.

Dobrovolného zjišťování výsledků žáků se zúčastní zhruba tisíc základních škol víceletých gymnáziíVeškeré informace jsou zapojeným školám zasílány adresně, v případě jakýchkoli dotazů nebo řešení témat souvisejících s přípravou či samotnou realizací testování mohou školy využít informační systém InspIS HELPDESK .

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Dobrovolne-zjistovani-vysledku-zaku-bude-realizova