Zkušenosti a příběhy z projektových dní Minus na plus s Amosem z celé ČR

Vydáno: 7 minut čtení

Daří se vám učit hrou? V projektovém dni Minus na plus s Amosem se žáci přetahují lanem anebo si zahrají páku. Učí se tím zvládat těžkosti a získávají zkušenost, že sdílená starost je poloviční starost. A není slabost požádat o pomoc. Nevěříte? Tento program je vyhledávaný jak metodiky prevence, tak třídními učiteli.

Zkušenosti a příběhy z projektových dní Minus na plus s Amosem z celé ČR
Hana
Martináková
zástupce ředitele Etická a charakterová výchova, z. ú., a kontaktní osoba projektu Komenský – Příběhy lidskosti
Koncem roku 2022 se Etická výchova, obecně prospěšná společnost, transformovala na zapsaný ústav Etická a charakterová výchova. Proč? Protože na charakteru záleží. A jak řekl Učitel národů: „Takový bude příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“