Školní kurikulum – tvorba ŠVP

Vydáno:

Česká škola má jednu z nejvyšších hodnot kurikulární autonomie ze všech zemí, je legislativně vyjádřena povinností vytvořit a realizovat vlastní školní vzdělávací program. Kapitola vymezuje pojem kurikulum a objasňuje význam autonomie právě v této oblasti. Školní vzdělávací program je zároveň velikou výzvou umožňující přetavení této povinnosti do obrovské příležitosti pro rozvoj školy. Je správné jej chápat jako plán cesty, nástroj komunikace pedagogického uvažování, vizitku školy i vyjádření množiny hodnot, které pracovníci školy věří. Tento dokument nemůže kvalitně udělat kdokoli zvenčí.

Klíčovými slovy této oblasti podle kritérií ČŠI jsou srozumitelnost, přehlednost, otevřenost a hlavně – jasné důkazy o tom, že se pedagogové se svým programem ztotožňují a samozřejmě s ním pracují.

Cílem práce školy tedy není sestavení či napsání školního vzdělávacího programu. Jde o proces, který prakticky nikdy nekončí. Úlohou vedení školy je vytváření podmínek, soustavná práce s lidmi a jejich motivace. Je pravda, že na některých školách přetrvává formální pohled a učitelé svému programu nevěří. Byl bych moc rád, kdyby následující text pomohl čtenářům přemýšlet o školním vzdělávacím programu tak, jak si to skutečně zaslouží – jako o společné cestě celého pedagogického týmu.