Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Revize RVP
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Bílá kniha
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Mediální vzdělávání
Školní program EV a jeho tvorba
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce

Poradna

Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ