Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Související dokumenty

Pracovní situace

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Revize RVP
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Bílá kniha
Školní program EV a jeho tvorba
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Mediální vzdělávání
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory