Na co bychom měli myslet při hodinách tělesné výchovy

Vydáno:

Snažím se v hodinách tělesné výchovy budovat u dětí lásku a vztah k pohybu a sportu. Zaměřuji se na všeobecnou pohybovou průpravu, a to především přístupnou a zábavnou formou, při které jsou děti v neustálém aktivním zapojení bez čekání a prostojů. S využitím hravých metod se pokouším rozvíjet kreativitu dětí, protože pohybové aktivity jsou k tomu vynikající prostředek, stejně jako k upevňování zmiňované emoční vazby ke sportu a pohybu.

Na co bychom měli myslet při hodinách tělesné výchovy
Mgr.
David
Steffek
učitel na ZŠ a MŠ Píšť, mentor, fotbalový trenér, grassroots trenér mládeže FAČR