Kurz vodní turistiky

Vydáno:

Lokalitu vodáckého kurzu je potřeba vybírat s rozmyslem. Musí se brát v úvahu totiž nejen zkušenosti a výkonnost účastníků, ale i aktuální podmínky říčního toku, které se navíc mohou změnit vlivem vydatných dešťových srážek i během několika málo dnů před začátkem akce.

Související dokumenty

Zákony

37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě

Vyhlášky

42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Pracovní situace

Kurz horské turistiky
Cyklistický kurz
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – zajišťující dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Malotřídní základní škola

Poradna

IVP
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz