Jak na náročné situace podle metodiky RRRR

Vydáno: 4 minuty čtení

V předchozích číslech jsme vám představili metodický soubor Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience, zkráceně RRRR, který Society for All (SOFA) tento školní rok pilotuje na několika základních a středních školách. Od dalšího školního roku bude poskytnut školám jako inspirace, jak systematicky podpořit socioemoční učení a wellbeing žáků. V tomto článku se zaměříme na pátou tematickou oblast metodik s názvem Zvládání stresu.

Jak na náročné situace podle metodiky RRRR
Mgr.
Petra
Saňáková
vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, v soucasne dobe