Jaké možnosti přinesla změna modelu maturitní zkoušky?

Vydáno:

Tento školní rok včetně části předchozího školního roku byl velmi specifický s ohledem na nutnost reagovat na nastalou epidemickou situaci a vhodně přizpůsobit jak samotný průběh vzdělávání, tak i jeho ukončování.

 

Některé systémové změny díky situaci ustoupily do pozadí nebo se v důsledku přijatých opatření realizovaly pouzev upravené nebo redukované podobě. Mezi tyto systémové změny patří i změna modelu maturitní zkoušky.
V rámci úprav modelu maturitní zkoušky
(MZ) v této části článku zmíním pouze ty aspekty, které se v tomto školním roce vůbec neuplatnily nebo byly upraveny odlišně oproti původnímu záměru. Cílem novely školského zákona z června 2020 byly úpravy modelu a hodnocení maturitní zkoušky tak, aby společná čás

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak postupovat při podání žádosti o přezkoumání výsledku hodnocení společné části maturitní zkoušky formou didaktického testu?
Novela maturitní vyhlášky
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Komisionální zkouška žáka střední školy
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Vyloučení ze zkoušky
Zadavatel
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel

Poradna

Dny volna před maturitou
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem
Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce