Zadavatel

Jmenování zadavatele

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Komisionální zkouška žáka střední školy
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Vyloučení ze zkoušky

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Platnost zkoušky
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Dny volna před maturitou
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem
Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou