Zadavatel

Vydáno:

Jmenování zadavatele

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Pracovní situace

Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Maturita - pracovní listy
Zkušební maturitní komise
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Hodnotitel
Maturitní komisař
Přihlašování k maturitní zkoušce
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Hodnocení maturitní zkoušky
Komisionální zkouška žáka střední školy
Vyloučení ze zkoušky
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou

Poradna

Pomůcky
Vyživovací povinnost
Dny volna před maturitou
Kvalifikace