Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou

Podle archivního zákona mají školy povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.

Související dokumenty

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Novela maturitní vyhlášky
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Vnitřní řád školní družiny
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Odesílání a ukládání dokumentů
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Řízení o odkladu povinné školní docházky

Poradna

Dny volna před maturitou
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem
Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce

Zákony

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou