Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Komisionální zkouška žáka střední školy
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Hodnotitel
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Absolutorium - konzervatoř
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zadavatel
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy

Poradna

Platnost zkoušky
Nehodnocení
Pomůcky
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka plavání a omluvenky
Kvalifikace
Vedoucí učitel odborného výcviku
Vyživovací povinnost
Dny volna před maturitou
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání
47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem