Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce

Plné znění otázky

Jak postupovat v případě, že písemné zpracování maturitní práce je sice odevzdáno včas, ale nesplňuje požadavky natolik, že práce nemůže být připuštěna k obhajobě? Znamená to, že zkoušku student vykonal se známkou nedostatečná, a ztrácí termín? Nebo se vrátí k dopracování bez ztráty termínu? 

Odpověď