Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Děti-cizinci v MŠ
Žáci-cizinci v ZŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Platnost zkoušky
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pomůcky
Žák v zahraničí
Vyživovací povinnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dny volna před maturitou
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

671/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou