Hieroglyfy není možné číst jako noviny

Vydáno: 6 minut čtení

Mgr. Daniel Honeš vystudoval egyptologii, obecnou lingvistiku a fonetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aby toho nebylo málo, na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ještě absolvoval studium pedagogiky. Během vysokoškolského života se zabýval starověkými jazyky, písemnými systémy, pojetím jazyka a jeho percepcí ve starověku a nyní působí jako učitel na druhém stupni ZŠ Dolákova v Praze. Egyptologii a jazykovědě se věnuje už od útlého věku a své nadšení pro obor předává účastníkům online kurzů Centra talentované mládeže (CTM) z oblasti dějin, archeologie a kultury starověkého Egypta, to vše v angličtině. Pro centrum vytvořil online kurz egyptských hieroglyfů pro začátečníky i pokročilé, kde srozumitelně seznamuje posluchače s jazykem a písmem starověkých Egypťanů.

Hieroglyfy není možné číst jako noviny
Redakce
Řízení školy
Co vás přivedlo k zájmu o egyptologii?
Řeknu to stručně, moje rodina. Mám ji docela širokou a všichni na tom měli nějaký podíl. Jako první ale asi moje maminka, která mi, tuším, ve třetí třídě půjčila do školy knihu