Dopad covidu-19 na školní jídelny

Vydáno:

Jsme samostatná školní jídelna, vaříme pro MŠ, ZŠ, SŠ a cizí strávníky cca 800 obědů denně, tedy za tzv. normálního stavu. Letošní rok byl a je zcela odlišný od let předcházejících.

Dopad covidu-19 na školní jídelny
Mgr.
Hana
Rohová
ředitelka Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace
O šířící se nemoci nazvané covid-19 jsme se z médií dovídali někdy začátkem letošního roku. Tehdy jsme si ale vůbec neuměli představit, jak velká změna v běžném životě nastane. Bylo až neuvěřitelné, když od 16.3.2020 byl vyhlášen nouzový stav a s ním uzavření škol. V souvislosti s usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření byl odběr