Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Výkon práce zaměstnanců – nepedagogických pracovníků
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Narušování online výuky

Poradna

Online výuka
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny